Infrastruktura

Tijekom protekle 4 godine odradili smo niz infrastrukturnih projekata koje poboljšavaju životni standard stanovnika grada Metkovića. Također, brojni projekti su spremni za realizaciju u narednom razdoblju.

Infrastrukturne projekte djelimo na:
DJI_0509.jpg
logo.2.png

Cestovna infrasturktura

 

Ono što smo već odradili je:

- Izgradnja kružnih tokova u ulici dr. Ante Starčevića

- Rekonstrukcija Trga kralja Tomislava i Ulice hrvatskih iseljenika

- Rekonstrukcija dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Oca Ante Gabrića

- Rekonstrukcija dijela Ulice Alojzija Stepinca i dijela Jadranske ulice

- Rekonstrukcija parkinga i prometnice iza Sportske dvorane u Metkoviću

- Rekonstrukcija asfaltnog sloja u Ulici Tina Ujevića

- Rekonstrukcija asfaltnog sloja u Ulici Antuna Gustava Matoša

- Asfaltiranje dijela Ulice Ljudevita Gaja

- Izgradnja Jadranske ulice sa spojem na Ulicu Put Narone

- Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kralja Zvonimira

- Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kneza Domagoja

- Rekonstrukcija nogostupa u Sportskoj ulici

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vid

- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prudu

- Izgradnja nogostupa uz pomoćno igralište NK Neretve

- Asfaltiranje dijela Ulice Ive Lole Ribara

- Asfaltiranje dijela ulice Put Kaštela

- Asfaltiranje dijela poljskog puta iza crkve Sv. Franje Asiškog

- Rekonstrukcija makadamskog puta u Glušcima

- Sa ŽUC DNŽ – rekonstrukcija Ulice Kralja Zvonimira

- Sa ŽUC DNŽ – rekonstrukcija dijela Ulice Petra Krešimira IV u dužini od 2,2 km

- Sa ŽUC DNŽ rekonstrukcija jedne kolničke trake u Ulici Sv. Franje Asiškog

- Sa ŽUC DNŽ rekonstrukcija dijela ceste prema naselju Vid

- Sa ŽUC DNŽ rekonstrukcija dijela ceste prema Dubravici (ispod odlagališta otpada)

- Sa Hrvatskim cestama rekonstrukcija Splitske ulice

Ono što planiramo je:

- Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Dubravica

- Rekonstrukcija nogostupa i zelenila u Ulici Ivana Gundulića

- Građenje Jadranske ulice faza III. – od klubane do Galine kuće

- Izgradnja prometnice od Ulice dr. Ante Starčevića sa spojem na Trg. dr. Franje Tuđmana i ulicu Mobine

- Rekonstrukcija Mlinske ulice

- Rekonstrukcija Zagrebačke, Matije Gupca, Eugena Kvaternika i Ulice kneza Trpimira

- Izgradnja kvartovskih parkirališta

- U suradnji sa ŽUC DNŽ – projekt potpune rekonstrukcije Ulice Put Narone do naselja Vid

- U suradnji s Hrvatskim cestama rekonstrukcija Ulice Zrinjskih i Frankopana

- U suradnji s Hrvatskim cestama izgradnja kružnog toga na raskrižju kraj Lučkog mosta

- U suradnji s Hrvatskim cestama izgradnja pristupne ceste za spoj na Poslovnu zonu Nova Sela (autocestu)

- U suradnji s Hrvatskim cestama izgradnja mosta preko rijeke Neretve

Sportska infrasturktura

 

Ono što smo već odradili je:

- Rekonstrukcija svlačionica na nogometnim terenima

- Nabavljeni semafore za igrališta na otvorenom

- Nabavljene nove stadionske stolice za NK Neretvu

- Izgrađeno igralište s umjetnom travom na ONK Metković

- Energetska obnova sportske dvorane Metković

- Natkrivanje zapadne tribine igrališta NK Neretve

- Obnovljena kvartovska dječja igrališta (kraj UOSI Prijatelj, na ulazu u

Sportsku ulicu, kraj crkve Sv. Franje Asiškog, u Jadranskoj ulici, u Prudu

iza škole, u ulici Ivana Gundulića, u Glušcima)

- Izgrađen ogradni zid s pripadajućom ogradom na pomoćnom igralištu

NK Neretve

Ono što planiramo je:

- Izgradnja terena s umjetnom travom na pomoćnom igralištu NK Neretve

- Nastavak obnove i izgradnja novih kvartovskih dječjih igrališta

- Rekonstrukcija i uređenje parketa i interijera sportske dvorane u Metkoviću

- Izgradnja Sportske dvorane Jerkovac

- Postavljanje automatskog sustava za navodnjavanje na nogometnim terenima

- Energetska obnova Boćarskog doma

- Energetska obnova klupskih prostorija ONK Metković

- Energetska obnova klupskih prostorija NK Neretva

- Natkrivanje tribina na igralištu ONK Metković

- Uređenje tribina i nabava novih sjedalica na nogometnim terenima

Infrastruktura u području održivog gospodarenja otpadom

 

Ono što smo već odradili je:

- Sortirnica - pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju, ishodovali

građevinsku dozvolu, aplicirali i pripremili dokumentaciju za provođenje

postupka javne nabave

- Kompostana – pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju, riješili

imovinsko-pravne odnose, aplicirali te potpisali Ugovor o dodjeli

sredstava za izgradnju

- Nadvišenje odlagališta – pripremili projektnu dokumentaciju, ishodovali

građevinsku dozvolu i proveli postupak javne nabave

- Posude – ugovorili s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

nabavu 8.600 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- Vozila – aplicirali i dobili ugovor o sufinanciranju nabave dvaju

komunalnih vozila za sakupljanje odvojeno prikupljenog otpada. Javna

nabava u tijeku.

- Edukacija građana o razdvajanju prikupljenog otpada provedena.

Ono što planiramo je:

- Planiramo realizaciju projekata za koja smo ugovori sredstva i

dovršetkom planiranih projekata uvesti u potpunosti sustav održivog

gospodarenja otpadom.

 

Infrastruktura u području kulture

Ono što smo već odradili je:

- Rekonstrukcija interijera i rasvjete u kinodvorani GKS-a

- Zamijenjeni otvori na zgradi GKS-a

- Obnovljena ljetna scena GKS-a

- U suradnji s Arheološkim muzejom Narona i Ministarstvom kulture

krenuli s radovima na izgradnji nove zgrade muzeja Lapidarija Narona

Ono što planiramo je:

- Nastavak daljnjeg ulaganja u GKS (zamjena kazališnih cugova na

kazališnoj pozornici i rekonstrukcija Galerije GKS-a)

Infrastruktura društvene namjene

 

Ono što smo već odradili je:

- Uređenje okoliša mrtvačnice u Vidu

- Nabavljena i postavljena mini ribarnica na Maloj tržnici na desnoj obali

Grada Metkovića

- Rekonstruirana Gradska vijećnica

- Započeta rekonstrukcija Gradske tržnice u centru Metkovića

Ono što planiramo je:

- Izgradnja zgrade poticajne stanogradnje u Metkoviću

- Rekonstrukcija Velike i Male rive u Vidu

- Izgradnja nove veletržnice u Metkoviću

- Proširenje Groblja Svetog Ivana Nepomuka

- Rekonstrukcija mrtvačnice na Groblju Svetog Ivana Nepomuka

- Izgradnja poduzetničkog inkubatora