Gospodarenje otpadom

U sustavu održivoga gospodarenja otpadom napravljen je značajan iskorak. Prije četiri godine zatekli smo izrađena tri idejna projekta za sortirnicu, kompostanu i reciklažno dvorište te tri ishođene lokacijske dozvole. Tijekom protekle četiri godine odrađene su brojne aktivnosti vezane za sustav održivog gospodarenja otpadom. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu, reciklažno dvorište i kompostanu, ishođene su građevinske dozvole, izrađene potrebne studije i upućene aplikacije za dobivanje bespovratnih sredstava. Prvi u Hrvatskoj s Ministarstvom gospodarstva i održivoga razvoja potpisali

smo Ugovor o sufinanciranju sortirnice, a nedavno je s tim Ministarstvom potpisan i Ugovor o dodjeli sredstava za izgradnju kompostane.

Osigurali smo nabavku novih 8.600 posuda za sustav odvojenog prikupljanja otpada u vrijednosti 3,5 milijuna kuna, a Čistoća Metković osigurala je 1,5 milijuna kuna za nabavku 2 nova komunalna vozila. U svrhu edukacije građana proveli smo i projekt „Učimo gospodariti otpadom“. Izrađen je i glavni projekt nadvišenja odlagališta otpada Dubravica, ishođena je građevinska dozvola te očekujemo početak radova do sredine 2021. godine.

Sustav gospodarenja otpadom počiva na četiri stupa, odnosno edukaciji stanovnika koju smo proveli, nabavi posuda koju smo odradili, nabavu vozila koja je u tijeku i izgradnja objekata koja je u tijeku. Kroz naredno razdoblje planiramo dovršetak izgradnje svih objekata i uvođenje u potpunosti sustava održivog gospodarenja otpadom.

logo.2.png