Infrastruktura

Ponosni smo što smo u četverogodišnjem mandatu uspjeli napraviti ili započeti neke od kapitalnih infrastrukturnih projekata koji su unaprijedili životni standard, a s obzirom na vidljivost ostvarenih rezultata, motivacija za nove i nadolazeće projekte još je veća.

Infrastrukturne projekte djelimo na:
DJI_0509.jpg
iskreno.odgovorno.png
 

Cestovna infrasturktura

Ono što smo već odradili je:

- Izgradnja kružnih tokova u Ulici Ante Starčevića u vrijednosti od 6.528.165,98 kuna, od kojih je s 2.067.435,56 kuna sufinancirala Županijska uprava za ceste Dubrovačko – neretvanske županije

- Rekonstrukcija Trga kralja Tomislava i Ulice hrvatskih iseljenika u iznosu od 1.934.555,41 kuna, od kojih je 710.000,00 kuna bespovratnih sredstava Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

- Rekonstrukcija dijela Ulice Vladimira Nazora i dijela Ulice oca Ante Gabrića

- Rekonstrukcija dijela Ulice Alojzija Stepinca i dijela Jadranske ulice u vrijednosti 2.518.125,00 kuna

- Rekonstrukcija parkirališta i prometnice iza Gradske sportske dvorane Metković

- Rekonstrukcija asfaltnog sloja u Ulici Tina Ujevića

- Rekonstrukcija asfaltnog sloja u Ulici Antuna Gustava Matoša

- Asfaltiranje dijela Ulice Ljudevita Gaja

- Izgradnja Jadranske ulice sa spojem na ulici Put Narone – 2.400.000,00 kuna

- Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kralja Zvonimira

- Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kneza Domagoja

- Rekonstrukcija nogostupa u Sportskoj ulici

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vid

- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Prud

- Izgradnja nogostupa uz pomoćno igralište NK Neretve

- Asfaltiranje dijela Ulice Ive Lole Ribara

- Asfaltiranje dijela ulice Put Kaštela

- Asfaltiranje dijela poljskog puta iza crkve sv. Franje Asiškog

- Rekonstrukcija makadamskog puta u naselju Glušci

- U suradnji sa Županijskom upravom za ceste: rekonstrukcija Ulice Kralja Zvonimira, dijela Ulice Petra Krešimira IV. u dužini od 2,2 km, rekonstrukcija jedne kolničke trake u Ulici sv. Franje Asiškog, dijela ceste prema naselju Vid, dijela ceste prema Dubravici (ispod odlagališta otpada)

- U suradnji s Hrvatskim cestama rekonstrukcija Splitske ulice

Sportska infrasturktura

 

Ono što smo već odradili je:

- Energetska obnova Gradske sportske dvorane zajedno s bespovratnim sredstvima Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- Obnovljena kvartovska dječja igrališta (pored UOSI Prijatelj, na ulazu u Sportsku ulicu, pored crkve sv. Franje Asiškog, u Jadranskoj ulici, u Prudu iza škole, u Ulici Ivana Gundulića, u Glušcima)

- Rekonstrukcija 7 svlačionica na nogometnim terenima

- Semafori za igrališta na otvorenom

- Nove stadionske stolice za NK Neretvu

- Izgrađeno igralište s umjetnom travom za ONK Metković

- Natkrivena zapadna tribina igrališta NK Neretve

- Izgrađen ogradni zid s pripadajućom ogradom na pomoćnom igralištu NK Neretve

- Zamijenjeni otvori na Boćarskom domu

Infrastruktura u području održivog gospodarenja otpadom

 

Ono što smo već odradili je:

- Sortirnica - pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju, ishodovali građevinsku dozvolu, aplicirali i pripremili dokumentaciju za provođenje postupka javne nabave 

- Kompostana - pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju, riješili imovinsko-pravne odnose, aplicirali te potpisali Ugovor o dodjeli sredstava za izgradnju

- Nadvišenje odlagališta - pripremili projektnu dokumentaciju, ishodovali građevinsku dozvolu i proveli postupak javne nabave

- Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada - ugovorili s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavu 8.600 spremnika

- Komunalna vozila - aplicirali i dobili ugovor o sufinanciranju nabave dvaju komunalnih vozila za sakupljanje odvojeno prikupljenog otpada. Javna nabava u tijeku.

- Proveli edukaciju građana o razdvajanju prikupljenog otpada

Vodnokomunalna infrastruktura

 

Ono što smo već odradili je:

- Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskbne mreže u ulicama Vladimira Nazora i Jadranska Ulica

- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Prud

- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici dr. Ante Starčevića

- Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Vid

- Odrađen je velik broj rekonstrukcija pojedinih zona s velikim gubitcima u mreži

- U Vidu je u posao izgradnja nove vodospreme kapaciteta 250 m3 uveden izvođač radova

- Nakon ishođenih svih dozvola, provedene javne nabave za izvođača radova i potpisanog ugovora s izvođačem radova, u tijeku sa završne pripreme za početak izvođenja radova na EU projektu Poboljšanja vodnokomunalneinfrastrukture Aglomeracije Metković

- Izgrađen fekalni kolektor u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put

- U naselju Prud odrađen je fekalni kolektor i kolektor za oborinsku odvodnju

- Rekonstrukcija biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Prud

• Rekonstrukcija kolektora oborinske odvodnje u Ulici dr. Ante Starčevića u sklopu projekta Izgradnje kružnih tokova u Ulici dr. Ante Starčevića

- Izgrađen kolektor oborinske odvodnje u dijelu Ulice Alojzija Stepinca i dijelu Jadranske ulice

- Parcijalnim rješenjima riješen problem oborinske odvodnje u Zagrebačkoj ulici na najkritičnijim područjima

 

Infrastruktura u području kulture

Ono što smo već odradili je:

Gradsko kulturno središte Metković

- rekonstrukcija interijera i rasvjete u kinodvorani

- zamijenjeni otvori na zgradi GKS-a

- adaptiran i obnovljen atrij ljetne scene

- obnovljena ljetna scena

 

U suradnji s Arheološkim muzejom Narona i Ministarstvom kulture krenuli s radovima na izgradnji nove zgrade Lapidarija Narona

Infrastruktura društvene namjene

 

Ono što smo već odradili je:

- Uređenje okoliša mrtvačnice u Vidu

- Postavljena ribarnica na Maloj tržnici na desnoj obali Grada Metkovića

- Rekonstruirana Gradska vijećnica

- Započeta rekonstrukcija Gradske tržnice u centru Metković