Gospodarenje otpadom

U sustavu održivoga gospodarenja otpadom napravljen je značajan iskorak. Tijekom protekle četiri godine odrađene su brojne aktivnosti vezane za sustav održivog gospodarenja otpadom. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu, reciklažno dvorište i kompostanu, ishođene su građevinske dozvole, izrađene potrebne studije i upućene aplikacije za dobivanje bespovratnih sredstava.

- SORTIRNICA – izradili glavni projekt, riješili imovinsko-pravne odnose, izradili potrebne studije, ishodovali građevinsku dozvolu, aplicirali na EU sredstva, dobili Odluku o financiranju i potpisali Ugovor o financiranju prvu Republici Hrvatskoj; vrijednost projekta je 11.000.000,00 kuna, a radovi započinju u prvoj polovici 2021. godine; stopa sufinanciranja je 85%

- KOMPOSTANA – izradili glavni projekt, riješili imovinsko-pravne odnose, izradili potrebne studije, ishodovali građevinsku dozvolu te predali Čistoći Metković investitorska prava vezana za apliciranje i gradnju objekta, aplicirali smo se na EU fondove te potpisali ugovor o sufinanciranju projekta čija je vrijednost 22 milijuna kuna bez PDV-a; stopa sufinanciranja iznosi 50%, a radovi započinju sredinom 2021. godine

- NADVIŠENJE ODLAGALIŠTA OTPADA DUBRAVICA – pristupilo se izradi projekta sanacije i nadvišenja odlagališta otpada Dubravica; za projekt se ishodovala građevinska dozvola a planirani radovi očekuju se u prvoj polovici 2021. godine, prva faza projekta vrijedna je 3,2 milijuna kuna

- Za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada aplicirali smo se na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te potpisali ugovor o financiranju nabavke 8.800 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom u ukupnoj vrijednosti 3.445.250,00 kuna, od kojih je 85% sufinanciranje EU sredstvima

- Gradska tvrtka Čistoća Metković aplicirala je za dobivanje sredstava za nabavku dva komunalna vozila za sustav odvojenog prikupljanja otpadom te je i dobila Odluku i ugovor o sufinanciranju; projekt je vrijedan 1,9 milijun kuna, od kojih je 1,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava; stopa sufinanciranje 78%

- U svrhu edukacije građana proveli smo i projekt „Učimo gospodariti otpadom“ u ukupnoj vrijednosti 454.254,39 kuna, te je Grad Metković među prvim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj dobio sufinanciranje projekta u iznosu od 85% iz europskih fondova

iskreno.odgovorno.png