Demografija

Dolaskom na čelo Grada prepoznali smo ključni problem i njegove dugoročne posljedice te smo poduzeli niz uspješnih demografskih mjera i projekata demografskog razvoja, a osobita pozornost posvećena je poboljšanju životnoga standarda obitelji s djecom.

Predškolski odgoj

- Smanjili smo cijenu vrtića za cca 20%; uveli smo produljeni boravak i dvosmjenski rad vrtića; napravili tri nove prostorije za dnevni boravak djece; realizirali projekt izgradnje sustava oborinske odvodnje na igralištu središnjega vrtića.

- Prema visini povučenih sredstava iz EU fondova za unaprjeđenje rada vrtića s iznosom od 6,1 milijuna kuna Metković je postao jedan od vodećih gradova u Republici Hrvatskoj, a sve je to osigurano kroz projekt „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković koji je pri samome kraju provođenja, a već smo aplicirali i za dodjelu sredstava za II. fazu projekta.

- U sklopu projekta zaposleno je 22 djelatnika, te je nabavljena oprema u vrijednosti gotovo 1.000.000,00 kuna.

- Upisali smo u pedagoškoj godini 2020./2021. oko 100 polaznika vrtića više nego prije četiri godine.

- Izradili smo projektnu dokumentaciju te započeli s radovima na

rekonstrukciji i dogradnji DV Radost na desnoj strani Grada; u sklopu projekta dogradit će se tri nova boravka za smještaj djece jasličkog i vrtićkog uzrasta te višenamjenska dvorana i uređenje okoliša. Ukupna vrijednost projekta je 6 milijuna kuna, a Grad Metković ih financira iz vlastitih sredstava

- Uskoro započinjemo i s obnovom Dječjega vrtića Vid

- Izdvajanja za vrtiće u privatnom vlasništvu i vlasništvu vjerskih zajednica povećali smo za 50%, odnosno s 200.000,00 na 300.000,00 kuna godišnje

Darovi za novorođenu djecu

- U sklopu mjera pronatalitetne politike povećali smo darove za novorođenu djecu. S prvotno dodjeljivanih 800,00 kuna za treće dijete i 1.200,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, podigli smo naknade na 1.000,00 kuna za prvo, 1.200,00 kuna za drugo, 1.400,00 kuna za treće i 2.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete.

- Nakon toga opet smo izmjenama Odluke povećali iznose koje sada iznose: 2.500,00 kuna za prvo, 3.500,00 kuna za drugo, 4.500,00 kuna za treće, 5.500,00 kuna za četvrto, te 15.000,00 kuna za peto i svako sljedeće dijete.

iskreno.odgovorno.png